Pisanje kode?

Pisanje kode?

Kot je že marsikdo videl, v nekaterih svojih postih pišem tako lično, precej pisano obarvano kodo1. Jaka je imel nekaj težav z objavljanjem njegove kode v komentarjih, zato sem spisal tale ultra quick tutorial kako pisati tako lično, precej pisano obarvano kodo.

Preprosto! Na voljo je več jezikov in vsak ima svoj specific tag2, takole gredo:

[ as] & [/as] – Active Script
[ asp] & [/asp] – ASP
[ c] & [/c] – C
[ cpp] & [/cpp] – C++
[ csharp] & [/csharp] – C#
[ css] & [/css] – CSS
[ delphi] & [/delphi] – Delphi
[ html] & [/html] – HTML
[ java] & [/java] – Java
[ js] & [/js] – JavaScript
[ mysql] & [/mysql] – MySQL specific
[ perl] & [/perl] – Perl
[ php] & [/php] – PHP
[ python] & [/python] – Python
[ ruby] & [/ruby] – Ruby
[ smarty] & [/smarty] – Smarty
[ sql] & [/sql] – SQL
[ vb] & [/vb] – VB Script
[ vbnet] & [/vbnet] – VB.NET
[ xml] & [/xml] – XML
[ code] & [/code] – Generic (none of the above)

Vsekakor bodite pozorni, da označite tako začetek kot tudi konec kode! Drugače bom hud, hud, hud. 😉

  1. iG:Syntax Hiliter()
  2. vsekakor brez presledkov za znakom [ ()

5 thoughts on “Pisanje kode?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *